ЙОГА СТУДИО БУДА - YOGA BUDA
Въведение в йога

Въведение в йога

„Йога не е древен мит, потънал в забвение. Това е най- ценното наследство на съвремието.Тя е основната потребност на днешния ден и културата на утрешния.

Свами Сатанянда Сарасвати

Цитата на Свами Сарасвати, много точно определя настоящата нужда от възникналата преди хилядолетия в Индия, наука йога. Това също е наука, както химията, физиката, математиката, но е много древна и позабравена в днешни времена. Наука за самите нас като хора.

Наука за правилния начин на живот, предназначена да стане част от ежедневието. Въздейства върху всички аспекти на личността- физически, умствен,емоционален, психически, енергиен, духовен. Започва от най- външното физическо тяло. Когато се получи заболяване , органите, мускулите и нервите престават да функционират хармонично и започват да си противодействат. Целта на йога е постигане на съвършена координация между функциите в организма, за да работят в полза на цялото тяло. От физическото тяло йога преминава към умственото и емоционалнато ниво. Вследсвие на различните видове стрес и взаимодействията  в ежедневието, хората страдат от неврози и фобии. В тази насока йога предлага методи за справяне с това.

Чрез практиките на йога се развива осъзнаване на взаимовръзките между физическото, емоционалното и умствено ниво. В сърцето на йога е посланието , че всяко живо същество е по природа балансирано и цяло, и че то не може да бъде унищожено. То е вродената ни природа .

Но какво е йога? През вековете има различни интерпретации на думата йога.           Думата йога идва от санскрит. Превежда се като „съюз” „събирам” – да съединим всеки аспект от на човешкото същество от най- вътрешното до най- външното.

Друго значение на йога  е „постигам това, което е било непостижимо преди”. Това означава, че ако днес не можем да направим или се справим с нещо, но открием начин да превърнем желанието си в действие, тази стъпка е форма на йога. Друг аспект на йога е свързан с действията ни. Когато цялото ни внимание е насочено в това което правим, да присъстваме в действието без да се разсейваме във всеки момент е форма на йога.

Друго определение на йога е „ да бъда едно с Бог”. Няма значение какво име ще дадем на думата Бог-Бог, Аллах, Ишвара или нещо друго. Всичко което ни доближава до разбирането , че има една по-висша, по- велика сила от нас самите, е йога. Всъщност всички велики текстове ни запознават с различни начини на виждане, различни гледни точки, които ни дават възможност да се опознаем по- добре. Практиката на йога ни помага да действаме и осъзнаваме действията си. Когато започнем да обсъждаме асаните /физическите упражнения в йога/ , ще видим , че различните значения на йога са вплетени в практиката ни. Винаги има въпроси- как, с какво и по-какъв начин да се започне практиката. Дали това, че пушим, пием /по-малко алкохол/ или се храним с месо, пречи на практиката? Четейки различните източници / древни и по- съвременни/, човек остава с впечатление за правила и ограничения. Всъщност не е така. Прекрасно е , ако човек е вегетарианец, не пуши и се въздържа от алкохол, но това може да се случи, ако желанието идва от вътре в нас. Но те могат да се случат като следствие от заниманията с йога, и няма да се случат , ако са наложени отвън. Много пушачи спират цигарите, хората които се хранят с тежки, мазни и нездравословни за природата на човек храни променят начина си на хранене. И всичо това, не защото трябва да се занимават с йога, а следствие практиките на йога.  Изучавайки йога независимо дали ползваме, асани, пранаяма, медитация, изучаване „Йога Сутрите” и други древни текстове, все повече разбираме, че сме съставени от тяло, дишане, съзнание друго. Много хора практикуват само асани, други само пранаяма, други само медитация, други пък пишат книги и разучават древни текстове за йога. И какво, че практикувайки асани е станала гъвкав/ няма да е силен или ще продължава да е груб и завистлив/, какво , че може да направи 150- 500 рунда Капалабати, ако ума му не е тук и сега, и какво от това, че теорията за йога написани в книгите е перфектна, ако пишещия е с болки в гърба от неправилната си стойка при писане. Но всичко това е все едно да тренираш само една част от тялото си. Може да започнем практиката си различно, но за да бъдем полноценни човешки същества, трябва да включив всички аспекти на съществуването си. В уникалното си произведение „Йога Сутра” древния мъдрец Патанджали, ни запознава с всички аспекти на човешкия живот – връзките ни с другите хора, поведението ни, здравето ни, дишането и медитацията ни.

Йога може да ни помогне да се постигнат няколко важни неща.

Да приемаме себе си такива  каквито сме.

Да не се сравняваме непрекъснато с другите.

Да нямаме очаквания, за да не изживяваме  разочарования.

Да не се взимаме на сериозно.

Но откъде е дошла науката йога?

Йога  възниква в Индия през 5000 г. пр. Хр.

Доказателство за историята на йога е изобразеното върху печат рогато животно  в медитативна поза,заобиколено от  животни. Основна цивилизация е харапската.  Представители на тази цивилизация са народите от Харапа и Мохенджо даро.  Характерно е че тя  има собствена писменост . Няма доказателства за касти.  Улиците са били  под прав ъгъл. Развита технология за водоснабдяване и канализация. /Първите доказателства досега са от Римската империя/

След 2000г.пр. Хр.на полуострова нахлуват , арийците. Създава се  нова индийска култура.

Езикът на арийците е санскрит. На него са записани четирите сборника –  Ведите. Най- древният текст е Ригведа, съдържа 1028 химни .

Има още три групи съчинения – брахмани, араняки и упанишати. Брахманите са в проза текстове , тълкуващи ведическите практики, докато араняките са за горските отшелници. В Упанишатите се дават примери за концепцията и терминологията на йога.

Упанишатите  се появяват през първото хилядолетие пр. Хр.

Тук йога се разглежда като шестчленен комплекс /шаданга / от пранаяма, пратяхара, дхияна , дхарана, тарка и самадхи. Упанишадите  се е разучавала в духовни школи и се е предавало от учител на ученик. Традиция  станала основна в йога.   През V| век пр.Хр. възникват духовни учения  , а именно Будизъм и Джайнизъм, основани от Сидхарта Гаутама и Вардхамана Махавира. Противопоставят се  на жертвоприношенията и поставят в  своите учения принципа на ненавреждането/ахимса/.

Грандиозен индийски епос е Махапхарата.   В  произведението има позовавания на йога и самкхя.  Създадената през |V-  ||| в.пр.Хр.поема Бхагават Гита е първия йогиски текст.  Излага философията на различните видове йога  и описва процеса на осъзнаване на различните качества на ума и личността.  Обособени са трите основни пътя- бхакти йога, карма йога и джнана йога.

Мъдреца Патанджали написва Йога сутра .Сутрите са разделени на 4 глави/пади/. Това са – Самадхи пада,, Садхана пада, Видхути пада, Кайваля пада.

Изложената от Патанждали  система става известна като класическа йога или раджа йога (царска йога). Принципите са фундамент за всяка една йога практика.

Известните йога учители са  Шанкара(788-822).,  Нагарджуна- будистки мислител от ­­­­|| век.-разкрива философията на адвайта веданта. Шанкара оставя своите коментари върху – упанишатите, Бхагавад гита, и Брахма Сутра. Тантризма се появява през V| век. Основава се на идеята за сливането на мъжкия – пасивен принцип Шива с женския- творящ аспект Шакти.

През  XV| век поява на  бхакти движенията – култ към Кришна. Индуиски светец свързан с бхакти йога е Кабир. Подобна насоченост има и учението на Гуру Нанак, станало основа на индуизма и исляма- сикхската религия.

Съвременната йога започва със Свами Вивекананда, участник на световния парламент на религиите през 1893г. В Чикаго.

Популярен учител е и Парахамса Йогананда, написал- Автобиография на един йогин.

Шри Ауробиндо Гхош създава  пурна йога (интегрална йога). Свами Шивананда- лекар, открива ашрам в Ришикеш.

И най- познатите в съвремието учители са : йога учителят Шри Тирумулар Кришнамачаря, роден на 18.11.1888г. Синът Десикачар продължава неговото дело. Негови  ученици са Б.К.С.Айенгар, написал Светлина върху йога., Пахадби Джойс- с  Ащанга виняса йога, Индра Деви.  През 1918г. Шри Йогендра създава Научноизследователски институт в Бомбай. В Лонавла е основан от Свами Куваянанда, Кайвалаянанда йога ашрам-  научно изучаване на йога. Йога университет в щата Бихар открива и Свами Сатянанда. Учител по айдвайта веданта Рамана Махариши, Свами Рама Тиртха, Дхиренда Брахмачари, Джиду Кришнамурти, Ошо. Посетилият преди години Свами Дев Мурти – със своите уникални крокодилски асани.

 

Leave a Reply

Close Menu